Les nostres polítiques de privadesa

D’acord amb el que estableix el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), exposem a continuació la informació detallada de protecció de dades:

Responsable
Raó social: Ferran & Jordi – Francesc Mañalich Foj
CIF: 33876452M
Direcció: C/ Pàdua, 91, Local, 08006 – Barcelona
Correu electrònic: ferranijordi@ferranijordi.com

Finalitat
Les dades de caràcter personal recollides seran incorporades a un arxiu sota la nostra responsabilitat per gestionar la tramesa de la informació que ens sigui sol·licitada i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis que desitgin. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys que calgui per complir amb les obligacions legals o fins que l’interessat en sol·liciti la supressió.

Legitimació
La licitud de les dades de caràcter personal obtingudes en aquesta pàgina web i l’oferta de productes i serveis està basada en el consentiment que es demana a l’interessat.
L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris
No se cediran dades a tercer excepte que hi hagi obligació legal per fer-ho.

Drets
Com a interessat directe, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Ferran & Jordi – Francesc Mañalich Foj estem tractant dades personals que li concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Ferran & Jordi – Francesc Mañalich Foj deixarà de tractar les dades, excepte en el cas de motius legítims imperiosos, o en l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre-les o demanar que les proporcionem a un tercer sense que hi hagi cap objecció per part nostra (dret a la portabilitat de dades).

En determinades circumstàncies vostè tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o l’afecti significativament de manera similar.

D’altra banda l’informem que si considera que s’ha comès una infracció respecte al tractament de les seves dades personals, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.